W dzisiejszych czasach biznes oczekuje wsparcia oraz sprawdzonych i przemyślanych rozwiązań. Wychodząc na przeciw przygotowaliśmy rozwiązanie które w 100% wpisuje się w aktualną sytuację bo jest elastyczne i gwarantuje utrzymanie kosztów firmach. Rewolucyjny produkt nazywa się Leasing z Gwarancją Zwrotu. Nowość jaką daje przedsiębiorcy to możliwość zwrotu samochodu co najważniejsze w dowolnym momencie trwania umowy. Dzięki temu w trudnej sytuacji na rynku firma może zrezygnować z umowy leasingu nowego samochodu praktycznie z dnia na dzień. Jest to pierwsze tak elastyczne i praktyczne rozwiązanie w Polsce na tak dużą skalę. To co trzeba podkreślić to dostępność i koszt dla przedsiębiorcy bo są to bardzo istotne i korzystne argumenty.

Z tego posta dowiesz się:

 • Co to jest Leasing z Gwarancją Zwrotu
 • Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy
 • Czy są warunki skorzystania z gwarancji zwrotu
 • W innych firmach jakie są obecnie skutki wcześniejszego zakończenia umowy leasingowej
 • Jak podpisać leasingu z gwarancją zwrotu

Co to jest leasing z gwarancją zwrotu i co daje

Jest to możliwość zwrotu samochodu oraz rozliczenia umowy w dowolnym momencie jej trwania. Ważny jest równie istotne to sposób rozliczenia, który jest zrobiony z uwzględnieniem aktualnej wartości auta i kapitału pozostałego do spłaty. Aby firma mogła z tego skorzystać podczas zawierania umowy leasingowej na nowy samochód powinna podpisać gwarancję. Czyli proste i skuteczne rozwiązanie i co jest warte podkreślenia DARMOWE w niczym nie ograniczające przedsiębiorcę.

leasing z gwarancją zwrotu
Korzyści z leasingu z gwarancją zwrotu samochodu

Podczas zawierania umowy leasingowej jedno z pytań które zadają sobie przedsiębiorcy to:

 • Co będzie jeśli sytuacja gospodarcza, relacje z kontrahentami lub ekonomiczne przetasowania spowoduję spadek przychodów?
 • Jak wtedy opłacić ratę leasingową?

Zgodnie z ostatnimi danymi Fines.pl* przedsiębiorcy najczęściej zawierają umowy na okres: od 36 do 48 miesięcy, czyli wątpliwości są istotne. Wątpliwości są jak najbardziej zasadne. W trakcie tego okresu sytuacja firmy może się zmienić, a co za tym idzie wpłynąć na jej kondycję finansową. Obecnie nie powinno być to już być przeszkodą w rozwijaniu biznesu bo w takiej sytuacji działa gwarancja.

Jakie korzyści

Przedsiębiorca może zrezygnować z umowy w dowolnym momencie i zwrócić samochód. To co ważne bez konieczności zapłaty pozostałych rat i wykupu na koniec umowy. Dodatkowo firma leasingowa pomaga sprzedać auto, aby w możliwie najbardziej przejrzysty sposób rozliczyć umowę i ją zakończyć. Przedsiębiorca nie ponosi opłat z tytułu niezapłaconych jeszcze rat oraz co równie istotne opłat za wykup. Firma leasingowa weźmie pod uwagę tylko kapitał który pozostał do spłaty dzięki temu obniża to znacznie koszty rozwiązania umowy.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • możliwość rezygnacji z umowy leasingowej w dowolnym momencie
 • brak konieczności spłacania pozostałych rat leasingu
 • brak obowiązku rozliczania opłat z tytułu wykupu kończącego umowę
 • pomoc firmy leasingowej w sprzedaży auta
 • leasingodawca bierze pod uwagę tylko kapitał pozostały do spłaty

Tabela 1 Korzyści z Leasingu z Gwarancją Zwrotu

Warunki skorzystania z gwarancji zwrotu

leasing z gwarancją zwrotu
Warunki skorzystania z gwarancji są przejrzyste

Firma może skorzystać z tych korzystnych rozwiązań jednak nie może wystąpić żadna z poniższych sytuacji:

 • Umowa nie jest w trakcie likwidacji szkody
 • Umowa nie jest wznowiona po szkodzie całkowitej
 • W ciągu ostatnich 6 m-cy na umowie były maksymalnie 1 szkoda częściowa
 • Leasingobiorca nie posiada zaległości w spłacie powyżej 30 dni

Rozwiązanie umowy w innych firmach leasingowych

Na rynku funkcjonują różne rozwiązania przyjęte przez firmy leasingowe jednak większość z nich w ogóle nie stawia się w sytuacji przedsiębiorców. Zacznijmy od bardzo popularnego zapisu: Zakończenie umowy leasingu przed 24 miesiącem jej trwania oznacza konieczność natychmiastowej spłaty wszystkich należnych opłat leasingowych oraz możliwość wykupu auta wg ceny rynkowej (nawet jeśli wykup w umowie był określony na 1%!).

Natomiast w przypadku zakończenia umowy pod 24 miesiącu: Zakończenie umowy leasingu po 24 miesiącu – konieczność natychmiastowej spłaty należnych opłat leasingowych oraz możliwość wykupu auta wg wartości wykupu określonej w umowie (także gdy wykup był określony na 1%).

Jeżeli chodzi o saldo do rozliczenia umowy. Saldo do spłaty obliczane jest jako suma należnych rat leasingowych „pomniejszona o dyskonto” (w praktyce przedsiębiorca spłaca z grubsza sumę należnych rat wraz z odsetkami oraz wykupu).

Zakończenie umowy jest równie mocno obwarowane niekorzystnymi zapisami, bo: Zakończenie umowy wynajmu przed jej zakończeniem – konieczność zapłaty części niezapłaconych rat (średnio od 20 do 60%) oraz konieczność zwrotu samochodu (ewentualnie wykupu po cenie rynkowej).

Na zakończenie warto dodać, że są dodatkowe opłaty i koszty zgodnie z tabelą opłat i prowizji (ok. 1.000 – 1.500 zł + VAT).

Jak podpisać leasingu z gwarancją zwrotu

leasing z gwarancją zwrotu

Podczas zakupu nowego samochodu trzeba poinformować doradcę o tym że jesteśmy zainteresowani nabyciem auta w leasingu z gwarancją spłaty. Doradca pomoże w realizacji wniosku, finansowaniu i odbiorze samochodu. Zapraszamy do kontaktu.

* dane z ostatnich 12 miesięcy

Mail: biuro@autofines.pl
Telefon: 503-005-202
Telefon Finansowanie: 507 070 202
Telefon Infolinia: +58 345 85 05